NIKOMORIKO ERTA ALLE*PL (ABY a)
      SK  NW 
 1. 
 (EKKR - Warszawa/2014-12-07/168) 
 9  ABY a  Ex 1, CAC  2  0 

Catshow.eu: 0
[back]